English | tamil
Home blink Movies Devotional Tamil Isai Folk Carnatic Western Private Albums Other Languages
nav_arrow Music Directors
nav_arrow Lyricists
nav_arrow Male Singers
nav_arrow Female Singers
nav_arrow Actor
nav_arrow Marriage Songs
nav_arrow Actress
nav_arrow Released Year
nav_arrow Ragam
nav_arrow Rhythm In English
nav_arrow Rhythm In Tamil
nav_arrow Scale In English
nav_arrow Scale In Tamil
nav_arrow Musical Category
nav_arrow Song Type
nav_arrow Song Topic
nav_arrow Song Situation
nav_arrow Lyricists Profiles
nav_arrow Specials
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
arrow  Om Sivoham Om Sivoham English | tamil | To Print
Song Title Om Sivoham Om Sivoham   Movie Name  Naan Kadavul  
Actor Arya   Actress Pooja  
Male Singer Vijay Prakash   Female Singer  
Music Director Ilaiyaraja   Lyricist Vaali  
Movie Director Bala   Ragam  
Released On 2009   Production  

                           Om Sivoham

                            Music

Ma Cho 1       Hara hara hara hara hara hara hara hara mahaadhaev
                            Hara hara hara hara hara hara hara hara mahaadhaev

Ma  Cho 2       Om 

                            Bhairava rudhraaya
                            Mahaa rudhraaya

                            Kaala rudhraaya
                            Kalpaandha rudhraaya
                            Veera rudhraaya 

                            Rudhra rudhraaya
                            Ghora rudhraaya

                            Aghora rudhraaya
                            Maartthaanda rudhraaya
                            Anda rudhraaya 

                            Brammaanda rudhraaya 

                            Sanda rudhraaya 

                            Prasanda rudhraaya
                            Dhanda rudhraaya 

                            Soora rudhraaya
                            Veera rudhraaya 

                            Bhava rudhraaya
                            Bheema rudhraaya 

                           Adhala rudhraaya
                           Vidhala rudhraaya 

                           Sudhala rudhraaya
                           Mahaadhala rudhraaya
                           Chachaadhala rudhraaya 

                           Thalaadhala rudhraaya
                           Baadhaala rudhraaya 

                           Namo namaha

                          Music        Pallavi

Male                Om sivoham om sivoham
                           Rudhra naamam bhajaeham

Ma  Cho 1      Om sivoham om sivoham
                           Rudhra naamam bhajaeham
     
Male              Veerabadhraaya agni naethraaya ghora sowhaarahaa
                          Sagala logaaya sarva
                          Bhoodhaaya sathya saathshaathkaraa

Ma  Cho 1    Sambo sambo shankaraa
 
Male &
Ma Cho 1      A haa...aa...om sivoham om sivoham
                           Rudhra naamam bhajaeham

Ma  Cho 1      Bhajaeham
                           Hara hara hara hara hara hara hara hara mahaadhaev

Ma  Cho 2      Om 

                           Nama somaaya cha 

                           Rudhraaya cha
                           Nama  sthaambraaya cha 

                           Runaaya cha
                           Nama  shinkaaya cha 

                           Pashu padhayae cha
                           Nama  ukraaya cha 

                           Bheemaaya cha 

                           Namo agrae vaadhaya cha 

                          Dhoorae vaadhaaya cha

                          Namo hanthrae 

                          Cha haniyachae cha
                          Namo vrukshae byo
                          Harikaeshae byo 

                          Nama sthaaraaya
                          Nama shampavae cha 

                          Mayo bavae cha
                          Nama shankaraaya cha 

                          Mayaskaraaya cha
                          Nama shivaaya cha 

                          shivatharaaya cha

                          Music        Charanam 1

Male                 Anda brammaanda kodi agila paripaalanaa

Male &
Ma  Cho 1       Pooranaa jagath kaaranaa sathya dhaeva dhaeva priyaa

Male                 Vaedha vaedhaanttha saaraa yaknja yaknjomayaa

Male &
Ma Cho 1      Nishtala dhushta nikrahaa sabdha loga samrakshanaa


Male                 Soma soorya agni lochanaa

Male &
Ma  Cho 1        Swaedha rishabha vaahanaa

Male                 Soola paani bhujanga bhooshanaa

Male &
Ma  Cho 1       Thripura naasa nartthanaa
                            Yoma kaesha mahaa saena janakaa
                            Panja vakthra parasu hastha namahaa
Male &
Ma  Cho 1       Om sivoham om sivoham
                            Rudhra naamam bhajaeham

Ma  Cho 1       Bhajaeham

Male &
Ma Cho 1       Om sivoham om sivoham
                            Rudhra naamam bhajaeham

Ma  Cho 1       Bhajaeham

                            Music        Charanam 2

Male &
Ma  Cho 1       Kaala thri kaala naethra thri naethra
                            Soola thri soola thaathram ( Music )
Male &
Ma Cho 1       Sathya prabhaava dhivya prakaasha
                            Manthra swarooba maathram ( Music )

Male                 Nishpra panjaadhi nishka langoham
                            Nijha poorna bodha ham ham
                            Ghathya ghaath aagam nithya brammoham                                                                                                                                  

Swapna kaasogam ham ham

Male               Sachchith pramaanam

Ma Cho 1      Om om

Male                 Moola pramaegyam

Ma Cho 1       Om om

Male                Ayam brammaasmi

Ma  Cho 1      Om om

Male                 Agam brammaasmi

Ma  Cho 1       Om om

Ma Cho 1       Gana gana gana gana gana gana gana gana
                            Sahasra ganda sabdha viharagi
                            Dama dama dama dama duma duma duma duma
                            Siva dama ruga naadha viharagi

Male &
Ma - Cho 1      Om sivoham om sivoham
                            Rudhra naamam bhajaeham

Ma  Cho 1       Bhajaeham

Ma  Cho 1      Om sivoham om sivoham
                            Rudhra naamam bhajaeham

Male                Bhajaeham

Male &
Ma Cho 1       Veerabadhraaya agni naethraaya ghora sowhaarahaa
                            Sagala logaaya sarva
                            Bhoodhaaya sathya saathshaathkaraa
     
Ma Cho 1       Sambo sambo shankaraa
     
Male &
Ma Cho 1       A haa...aa...om sivoham om sivoham
                            Rudhra naamam bhajaeham

Ma Cho 1      Bhajaeham


Uploaded By:
Lakshmansruthi.com
arrow_back   
 
post
request
new_realese
new_realese
1